Boeken

Teksten voor paspoorten bij archeologische rijksmonumenten
Ter ondersteuning van de communicatie met eigenaren van archeologische rijksmonumenten ontwikkelde de rijksdienst het archeologische rijksmonumentenpaspoort, een boekje met publieksvriendelijke informatie over elk van de ongeveer 1450 rijksmonumenten. Aan de hand van beschrijvingen van de complextypen (bijvoorbeeld grafheuvel, raatakker, terp) die op de monumenten voorkomen stelde ik de teksten voor de paspoorten op.
Tussen wetenschap en wandelgangen. Vijftig jaar Nederlandse archeologie in de context van de Reuvensdagen
OPDRACHTGEVER Stichting Reuvens
Het uitvoeren van onderzoek, interviewen van betrokkenen en schrijven aan een boek over de geschiedenis van de vaderlandse archeologie tegen de achtergrond van het enige echte landelijke congres, de Reuvensdagen. Het boek had op het congres van 2020 moeten verschijnen, maar vanwege de COVID19-pandemie was er toen geen fysieke editie. In 2021 was dat alsnog het geval. In samenwerking met Evert van Ginkel (TGV teksten & presentatie), Ruurd Kok en Liesbeth Theunissen.
Portrettenboek 'Mensen maken geschiedenis'
Schrijven/samenstellen van een boek waarin 22 archeologie-beoefenaars uit de Maasmondregio geportretteerd worden. Zij gaan in op hun ervaringen en drijfveren. Tevens en terloops wordt de aandacht gevestigd op het bijzondere bodemarchief, de lange traditie van onderzoek in de regio en de doelstellingen van de Stichting. Portretten van vijf relatieve buitenstaanders/ambassadeurs, die niet direct in de archeologie van de regio actief zijn maar er wel mee te maken hebben (gehad), maken de bespiegeling compleet. Met Arie Wapenaar, fotojournalist, Onne Schuilenburg van IJzersterk grafisch ontwerp en René Alleman van Drukkerij De Nieuwe Grafische.
Bundel ‘Grondtonen’
Samenstellen en in eigen beheer uitgeven van een bloemlezing van gedichten over archeologie. Een bundel Nederlandstalige gedichten van o.a. Boudewijn Buch, Judith Herzberg, Gerrit Komrij, Harry Mulisch, David Van Reybrouck en Hans Warren. Met een inleiding over archeologie en poëzie door Esther Jansma. In linnen gebonden, 57 pagina's, 17,5 x 12 cm. ISBN 9789081336918. U kunt een exemplaar van ‘Grondtonen' bestellen voor € 15 excl. verzendkosten (brievenbuspost, 150 gram) via deze pagina.
Steentijdkalender
Binnen het onderzoeksprogramma Odyssee van NWO heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in een groot samenwerkingsverband het project ‘Het openen van de laat-neolithische schatkist van Noord-Holland’ uitgevoerd. Om de resultaten van het project te delen met de bewoners van het gebied is de Steentijdkalender ontwikkeld, een verjaardagskalender waarin in twaalf maanden wordt stilgestaan bij het leven en werken van Cees de Steentijdman.
Buskruit voor de wereldzeeën
OPDRACHTGEVER ADC Heritage, Amersfoort
Coördinatie, beeld- en eindredactie van een boekje over de opgraving van een kruitmolen in Middelburg. Met Paul van der Heijden van Ulpia tekstproducties.
Delft ondersteboven
Uitzetten van een familieroute (geschikt voor het hele gezin) door de Delftse binnenstad, langs plaatsen waar iets is opgegraven en/of waar archeologische vondsten te zien zijn. Ik tekende voor het uitzetten van de route, het schrijven van de tekst van het route-boekje en het verzamelen/redigeren van het beeldmateriaal. Inmiddels is onder de titel ‘Delft Upside down‘ ook een Engelstalige versie verschenen.