Publieksvoorlichting

Coördinatie publieksbereik bij Field School Archeologie in Oss
Al sinds 1974 bestaat er een band tussen de Faculteit Archeologie van de Leidse universiteit en de gemeente Oss. De laatste jaren is de Field School (onderzoek waarbij de studenten leren opgraven) ook weer terug in Oss. In de jaren 2022, 2023 en 2024 mocht ik de publieksactiviteiten bij die opgraving coördineren, onder andere Open Dagen en Meegraafdagen.
Scripts voor archeologieroute Groningen
OPDRACHTGEVER Dutch Rose Media
Voor een digitale route door de binnenstad van Groningen was Dutch Rose Media (gespecialiseerd in augmented reality-belevingen) op zoek naar een scriptschrijver. Deze route voert langs acht punten waar door Antea Group een archeologische vondst is gedaan. Vier vondsten zijn enkel toegelicht met een audiopunt (zoals een podcast) en bij vier wordt naast audio ook ondersteunend beeldmateriaal getoond. Voor deze acht punten heb ik scripts geschreven van één minuut per stuk, en meegedacht over het beeldmateriaal.
Plan van aanpak Archeologisch informatiecentrum
Naar verwachting zal het project Versterking Markermeerdijken behalve veilige dijken ook de nodige nieuwe archeologische ontdekkingen opleveren. Daarom is het idee ontstaan om bij bezoekerscentrum De Breek in Etersheim een tijdelijk informatiecentrum te vestigen. Voor de realisatie van het informatiecentrum heb ik een plan van aanpak opgesteld. Het ontwerp voor het informatiecentrum werd getekend door Studio Aldo Brinkhoff.
Opgraving N23, Swifterbant
Geven van rondleidingen aan bezoekers van de maandelijkse open middagen op de opgraving, rondleiden van schoolgroepen en speciale gasten.
Informatiekubus grafheuvels IJsselstein
OPDRACHTGEVER ADC Heritage, Amersfoort
In 2009 deden medewerkers van ADC ArcheoProjecten in IJsselstein een bijzondere ontdekking. Op industrieterrein Over Oudland bleek, verborgen onder een dikke laag klei, een aantal grafheuvels uit de midden-Romeinse periode te liggen. De heuvellichamen waren nog (grotendeels) intact en dat was in Nederland niet eerder voorgekomen. Om het publiek ter plaatse over deze unieke vondst te informeren, besloot de gemeente om een zogenaamde archeokubus te laten plaatsen. Deze draaibare en vandalismebestendige kubus biedt op zes vlakken laagdrempelige informatie aan. Ik verzorgde teksten en beeldmateriaal voor de kubus, realisatie in samenwerking met Archeoplan en Bannink Publiciteit.
HaVeP-terrein, Tilburg
Verzorgen van rondleidingen op een druk bezochte open dag (> 900 belangstellenden) op de opgraving op het HaVeP-terrein in Tilburg. Een interessante opgraving die Tilburg zomaar 400 jaar ouder maakte…