Organisatie/Evenementen

BNA-contactdagen
OPDRACHTGEVER Stichting SPA-Onderzoek
Organisatie van de BNA-contactdagen voor Belgische en Nederlandse bouwhistorici en archeologen. Dit tweedaagse congres vindt jaarlijks plaats, beurtelings in België en Nederland.
Organisatie Reuvensdagen
OPDRACHTGEVER Stichting Reuvens
Organisatie van de 42e (2012), 43e (2013), 44e (2014), 45e (2015), 46e (2016) en de 2017-, 2018-, 2019-, 2023- en 2024-editie van de Reuvensdagen, het nationale archeologie-congres. In samenwerking met Carla Jansen van Marbles evenementen.
Kinderopgraving Soest
OPDRACHTGEVER BAAC
Bij een open dag op de opgraving Soest-Staringlaan was ik aanwezig met een kinder-opgraving. De kinderen hebben zich prima vermaakt in de speciaal opgezette zandbak, waarin uiteraard de nodige vondsten opgegraven werden. Deze heb ik vervolgens samen met de kinderen gedetermineerd, waarna ze mét hun vondst en een heus archeologie-diploma naar huis gingen.
Organisatie Erfgoeddag
OPDRACHTGEVER Erfgoedhuis Zuid-Holland
Verzorgen van de invulling van het programma, locaties en catering van de 2014-editie van de Erfgoeddag, gewijd aan het thema ‘Kapitaal erfgoed’ en de Erfgoedlijnen van de provincie Zuid-Holland.
Organisatie Regiobijeenkomsten Archeologie voor gemeenten
Organisatie van bijeenkomsten voor gemeente-ambtenaren in acht provincies, in samenwerking met de Steunpunten cultureel erfgoed.
Opening tentoonstelling en symposium Tilburg
Symposium en festiviteiten ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling ‘Nieuwe verhalen uit oude bodem. Opgravingen in Tilburg 2009-2010’ in de Stadswinkel. Organisatie en inhoudelijke begeleiding van het gehele evenement op 21 september 2011.
Symposium ‘ICT en Erfgoed in Delft'
OPDRACHTGEVER Erfgoed Delft
Praktische en logistieke organisatie van dit symposium, dat plaatsvond op 2 november 2010 in de Van der Mandelezaal in Delft.
Vlaardingensymposium
Organisatie van een symposium over (ruim) 50 jaar onderzoek aan de Vlaardingen-cultuur. Regelen van sprekers, locaties, logistiek, website, aanmelding en catering.
Archeologiedag Almere
Organisatie van de Informatiemarkt Archeologie op de Archeologiedag op Stadslandgoed De Kemphaan. Op 23 augustus 2009 vond onder de stralende zon de jaarlijkse Archeologiedag van de gemeente Almere plaats. Ik verzorgde de invulling van het onderdeel ‘Archeologie en Informatiemarkt’. Zeker 1000 bezoekers kwamen op dit gratis evenement af.