Advies/Projectleiding

Curatorschap Archeologiehuis Zuid-Holland
OPDRACHTGEVER Erfgoedhuis Zuid-Holland
Uitvoeren van beheerstaken in het Archeologiehuis Zuid-Holland, coördineren van tijdelijke tentoonstellingen en vergroten van de bekendheid van het Archeologiehuis, gevestigd bij Archeon.
Masterplan 'Romeinen aan de Vliet'
Projectleiding van een traject dat moet leiden tot een Masterplan voor het zichtbaar en beleefbaar maken van de Romeinse geschiedenis.
Schoolse tradities
OPDRACHTGEVER Museum Prinsenhof, Delft
Leerlingen van Delftse basisscholen interviewden ouderen over hun ervaringen op de(zelfde) basisschool. Van de interviews zijn filmpjes gemaakt, waarbij de leerlingen zelf de voice over verzorgden. De filmpjes zijn op WikiDelft geplaatst, de wiki over de Delftse geschiedenis waarvan ik jarenlang projectleider was. Ook voor ‘Schoolse tradities’ trad ik op als projectleider.
Projectleiderschap opstellen Visie ‘Romeinen in Katwijk'
OPDRACHTGEVER Gemeente Katwijk
Katwijk is gezegend met een uitzonderlijk rijk archeologisch bodemarchief, met name aan sporen uit de Romeinse tijd. Zo liggen er onder andere maar liefst twee forten binnen het grondgebied van de gemeente. Om het archeologisch erfgoed beter voor het voetlicht te brengen en integraler te benaderen, is een Visie opgesteld. Voor het tot stand komen van deze Visie en de realisatie van elementen eruit treed ik op als adviseur en procesbegeleider.
Consulentschap Archeologie
OPDRACHTGEVER Vriens Archeo
Vervanging vanwege zwangerschapsverlof van de consulent Archeologie bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland (2013). Uitvoeren van beheerstaken in het Archeologiehuis Zuid-Holland en verzorgen van adviezen aan gemeenten over o.a. beleid en publieksbereik inzake archeologie.